ПОКАНА

banner
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
АНТОНОВО – ОМУРТАГ”

ГР. ОМУРТАГ, УЛ. „ЦЪРКОВНА” № 17

П О К А Н А

 

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по Договор №  РД50-92 от 17.08.2016 год. между МЗХ, ДФЗ-РА  и Сдружение  „Местна инициативна група Антоново – Омуртаг”,  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., сдружение „МИГ Антоново–Омуртаг“ организира еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници , както следва:

 

  • на 06.02.2017г., от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Антоново;
  • на 07.02.2017г., от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Омуртаг;

 

Сдружение „МИГ Антоново–Омуртаг“ кани за участие в организираната среща за консултиране, представители на земеделски производители и представителите на бизнеса от местната общност да присъстват.

 

 

 

От УС на Сдружение „МИГ Антоново – Омуртаг”

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *