Проведени са информационни конференции в гр. Антоново и в гр. Омуртаг

„МИГ Антоново – Омуртаг“ приключи дейностите в изпълнение на Договор №  РД50-92 от 17.08.2016 год.,  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.

Осъществени бяха последните две информационни конференции, проведени на 06.02.2017г. в гр. Антоново и на 07.02.2017г. в гр. Омуртаг.

Пред 113 представители на местната общност бе представена информация за изпълнението на дейностите свързани с подготовката и изготвянето на проекта за Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г. на „МИГ Антоново – Омуртаг“.
Екипът представи пред местната общност и окончателния проект на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г., отразяващ последните корекции, извършени след общественото обсъждане на проекта.

Предстои заседание на Общото събрание на „МИГ Антоново – Омуртаг“, на което ще се разгледа и одобри окончателния проект на Стратегия за ВОМР 2014 – 2020г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *