Проведено е обучение за местните лидери от територията на МИГ „Антоново – Омуртаг“

На 08 февруари и на 09 февруари 2017г. в конферентната зала на хотел „Замък Интер„ в гр. Омуртаг, се проведе двудневно обучение за местни лидери от територията на МИГ „Антоново – Омуртаг“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.
На обученията участваха общо 47 представители на различни заинтересовани страни от местната общност, които получиха знания, свързани с Процедурата за подбор на проекти към Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на територията на МИГ Антоново-Омуртаг.
Изграждане на умения на екипа на МИГ при подготовка и представяне на информация, насочена към местната общност беше темата на второто обучение.


1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *