Финансиране

Финансиране по договор № РД50-92 от 17.08.2016г. между МЗХ, ДЗФ-РА и Сдружение „МИГ Антоново-Омуртаг“

Стойност на договора РД50-92 от 17.08.2016г.
Oбщата стойност: 48895,75лв
В това число :  
  • 41561,39лв. Европейско финансиране
  • 7334,36лв. Национално съфинансиране