Галерия

СНИМКИ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА „МИГ АНТОНОВО-ОМУРТАГ“  ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ


На 05.12.2016г., от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Антоново се проведе еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници, с участието на  представители от бизнеса, земеделски производители  и граждани.


На 07.12.2016г., от 10.00 часа в Заседателната зала на община Омуртаг се проведе еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници, с участието на  представители от бизнеса, земеделски производители  и граждани.